Јавне набавке

План јавних набавки 2019. година овде. 
Позив за подношење понуда- хигијена овде.
Конкурсна документација- хигијена овде.
Позив за подношење понуда- храна овде.
Конкурсна документација- храна овде.  
Позив за подношење понуда- нафтни деривати овде
Конкурсна документација- нафтни деривати овде. 
Питање и одговор- нафтни деривати овде.
Одлука о додели уговора- хигијена овде. 
Обавештење о закљученом уговору- хигијена овде. 
Одлука о додели уговора- храна овде.  
Одлука о додели уговора- нафтни деривати овде. 
Обавештење о закљученом уговору- храна- П2 овде. 
Обавештење о закљученом уговору- храна- П3 овде.
Обавештење о закљученом уговору- храна- П4 овде. 
Обавештење о закљученом уговору- храна- П5 овде.
Обавештење о закљученом уговору- нафтни деривати овде. 
Обавештење о закљученом уговору- храна- П1 овде.
Измена плана јавних набавки 2019. година овде.
Позив за подношење понуда - храна - две партије овде.
Конкурсна документација - храна - две партије овде.
Позив за подношење понуда - нафтни деривати овде.
Конкурсна документација - нафтни деривати овде.
Одлука о додели уговора - храна овде.
Одлука о додели уговора - нафта овде.
Обавештење о закљученом уговору - нафтни деривати овде.
Обавештење о закљученом уговору- храна - П4 овде.
Обавештење о закљученом уговору - храна - П5 овде.

План јавних набавки 2020. година овде. 

Позив за подношење понуда - хигијена - 4-2-2020 овде
Конкурсна документација - хигијена - 4-2-2020 овде
Питање и одговор - 4-2-2020 хигијена овде
Питање и одговор2 4-2-2020 хигијена овде
Одлука о обустави поступка 4-2-2020 овде

Позив за подношење понуда - 4-3/2020- храна овде
Конкурсна документација- 4-3/2020- храна овде

Обавештење о обустави поступка 4-2-2020 хигијена овде.


Позив за подношење понуда хигијена - 4-2-II/2020  oвде
Конкурсна документација хигијена- 4-2-II/2020 овде

Одлука о додели уговора - храна - 4-3/2020 овде
Обавештење о закљученом уговору - 4-3/2020 - храна - П1 овде .

Обавештење о закљученом уговору - 4-3/2020 - храна - П2 овде .
Обавештење о закљученом уговору - 4-3/2020 - храна - П3 овде .
Обавештење о закљученом уговору - 4-3/2020 - храна - П6 овде

Одлука о додели уговора хигијена 4-2-II/2020 овде

Обавештење о закљученом уговору хигијена 4-2 II/2020 овде

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 335-2020 овде

План јавних набавки  2021. година овде