Документа установе

Годишњи план рада установе за радну 2018-2019. годину овде 

Полугодишњи извештај о раду установе за радну 2019-2020. годину овде
Полугодишњи извештај о раду директора за радну 2019-2020. годину овде

Годишњи извештај о раду установе за радну 2019-2020. годину овде .
Годишњи извештај о раду директора за радну 2019-2020. годину овде .

Полугодишњи извештај о раду установе за радну 2020-2021. годину овде .
Полугодишњи извештај о раду директора за радну 2020-2021. годину овде .


 
Стратегија за унапређивање предшколског васпитања и образовања Општине Опово у периоду од 2021. до  2025. године овде