Лична карта установе

Лична карта установе

Историјат

Дуг пут је прошло предшколско васпитање и образовање у општини Опово од одлуке о оснивању прве васпитне групе до оснивања предшколске установе. Прва одлука о формирању „Предшколског одељења“ донета је 1910. године а две године касније 1912, „Предшколско одељење“ почело је са радом. Као такво у саставу школе радило је до 1936.
Нема података о томе шта се дешавало наредних 30 година, а нова одлука да се организује рад са предшколском децом опет у облику предшколског одељења при основним школама донета је 1965. Она се односила на школе свих насељених места у нашој општини- Опово, Сакуле, Баранда и Сефкерин. Већ сам назив „Предшколска одељења“ при основном школама говори о томе да је реч о полуднвенм боравку за децу у годинама пред полазак у школу. Простор који је коришћен састојао се из једне радне собе, а основни циљ васпитно-образовног рада био је да припреми децу за полазак у школу. Похађање није било обавезно, али већ следеће године интересовање је било веће.
У насељеном месту Баранда, при изградњи основне школе 1989. , изграђен је наменски објекат за потребе предшколске деце који се налази у Маршала Тита бб.
У насељеном месту Сефкерин због недостатка простора у оквиру основне школе предшколска група се 1992. смешта у адаптирани простор месне заједнице на спрату, а од 19. октобра 2009. у нови објекат који се налази на адреси Парковска.
У насељеном месту Сакуле 1980. дограђен је предшколски простор при основној школи.
Први наменски објекат за предшколску децу изграђен је у Опову 1978. у улици Бориса Кидрича 10б чиме су створени услови за целодневни боравак који је почео са радом 1.јануара 1987. Међутим нови објекат није утицао на статусне промене организованог рада са предшколском децом. Све је и даље остало у саставу основних школа.
Скупштина општине Опово је 1994.  донела  потребне одлуке и сви облици рада са предшколском децом у општини Опово добиле су коначно одговарајући институционални оквир- самосталну предшколску установу Бамби који је као правно лице почела да функционише 1. јануара 1995.

Објекти  и услови рада

Установа има релативно добре услове за рад. Реализација рада Установе остварује се кроз рад у 4 објеката.У нашој општини предшколско образовање има дугу традицију. Матични објекат у Опову обухвата децу целодневног боравка и децу која су обухваћена припремним предшколским програмом док су у насељеним местима Баранда, Сакуле и Сефкерин, обухваћена деца која раде само по припремном предшколском програму.
У Опову постоји наменски изграђена зграда која у потпуности одговара садржајима предшколског васпитања и образовања деце.
Објекат има три санитарна чвора за децу која су у потпуности функционална. Објекат има фискултурну салу која се уједно користи за одржавање приредби, кухињу,заједничку просторију за васпитаче, санитарни чвор за особље, котларницу и остале помоћне просторије. Доградила се наменска кухиња и трпезарија. Све просторије установе су простране, добро осветљене и уредне. Хигијенски услови су задовољавајући. Зграда је окружена зеленилом јер се налази у парку тако да деца могу користити зелене површине што доприноси њиховом бољем телесном развоју, развоју моторике и очивању здравља. Објекат је добро опремљен намештајем. Обjекат има опремљено двориште за наменску игру предшколске деце. Зграда се греје на централно грејање, из своје засебне котларнице на течно гориво.
У Установи се обезбеђују одговарајући оброци за децу целодневног боравка, доручак, ужинам ручак, ужина, а за децу полудневног боравка само ужина која се припрема у кухињи.

Радно време од 5.30 до 16.30 часова.

У насељеном месту Сефкерин предшколско васпитање и образовање се реализује у новим просторијама дограђеним при основној школи и прилагођен условима рада предшколске деце. Васпитно-образовни рад се реализује у једној радној соби која је потпуно опремљена намештајем а уједно служи за реализацију дечје ужине и реализацију васпитно-образовних садржаја из области физичког васпитања. У саставу овог новог објекта налази се ходник са гардеробом, санитарни чворови за децу и одрасле, радна соба за васпитача.Простор за игру предшколске деце у смислу дворишта не постоји, тако да за боравак деце на отвореном се користи школско двориште. Простор се греје на централно грејање на струју.

У насељеном месту Баранда предшколско васпитање и образовѕње се реализује у објекту који се надовезује на школску зграду и има свој посебан улаз. Васпитно-образовни рад се реализује у једној радној соби која уједно служи и за реализацију васпитно- образовног садржаја из области физичког васпитања јер не постоји фискултурна сала а такође радна соба служи и за реализацију дечје ужине јер не постоји наменска трпезарија за то. У том делу зграде постоји ходник, 2 санитарна чвора, канцеларија за васпитача и остава. Радна соба је добро осветљена, хигијенски услови су задовољавајући, зграда се налази у парку који је сређен и може се користити за наменске игре предшколског узраста. Простор је добро опремљен намештајем, недостају васпитно-образовна средства, играчке, стручна литература. Овај простор се греје на централно грејање школске зграде. Пошто овде ради и функционише једна група полудневног боравка за децу се обезбеђује ужина преко основне школе која се реализује у радној соби.

У насељеном месту Сакуле предшколско васпитање и образовање се реализује у просторији која је у сасатаву школске зграде и нема свој посебан улаз. Васпитно-образовни рад се реализује у једној соби која је опремљена дуплим намештајем и која се уједно користи и као простор за реализацију садржаја из области физичког васпитања. Овај простор има један санитарни чвор за децу и један мали хол. Просторија у којој се реализује васпитно-образовни рад није баш добро осветљена  док су хигијенски услови задовољавајући. Простор је добро опремљен за реализацију васпитно-образовног преоцеса, недостају васпитно-образовна средства, предмети и справе за телесно вежбање, мада се понекад за реализацију садржаја из области физичког васпитања користи школска фискултурна сала. У околини школске зграде налази се парк који се понекад користи за наменски игру предшколске деце. Овај простор који користе деца предшколског узраста греје се на централно грејање школске зграде. Деци се обезбеђује ужина која се реализује у школској трпезарији.