Активности реализоване у целодневном боравку

Датум: 05. April 2020 14:33 Категорија: Новости

Деца и у осталим васпитно образовним групама су учествовали активно у различитим играма и активностима

Другари и у јасленој, млађој, средњој и старијој групи су током претходне недеље реализовали различите активности.

Јаслена групаМлађа група

 

 

Средња група

 

Старија група